වතු කම්කරු අරගලය

Posted: January 8, 2019 in Uncategorized

Bitter Sweet Tea Drops - I

වතු කම්කරුවෝ සති ගණනාවක සිට දෛනික වැටුප රුපියල් 1000/= ක් ඉල්ලා අරගල කරමින් සිටිති.. රටේ විදේශ විනිමය නිපදවන ශ්‍රම බලකායෙන් වතු කම්කරුවන්, විදෙස් ශ්‍රමිකයින් සහ වෙළඳ කලාප සේවකයින් ප්‍රධාන තැනක් උසුලයි.. ඔවුන්ගේ ශ්‍රමය මතින් ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක සාධකයන් වී ඇත.

වතු කම්කරුවන්ගේ ශ්‍රමය එම වතු සමාගම් වල ප්‍රධාන අදායම ලාභයයි… නමුත් වතු කම්කරුවන්ට ඉන්නට ඉඩමක්, නිවසක හෝ අඳින්න පළදින්න වස්ත්‍රයක් , කුසට අහරක් නිසි අධ්‍යාපනයක් හෝ ප්‍රමාණවත් සෞඛ්‍ය පහසු කම් නොලැබේ.. ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ මිනිස් කමට කිසි සේත් නොගැලපෙන ලයිම් කාමර වලය.

එවන් අසීරු ජීවන කොන්දේසි මතින් ජීවිකාව ගෙනයන වතුකම්කරුවන්ගේ වැටුප් ඉහල දැමීමට ඉල්ලීම අතිශය සාධාරණ ක්‍රියාවකි.. මුලින් වතු කම්කරුවන් ඉල්ලුවේ රු 1500/= කි.. හාම්පුතුන් නියෝජනය කරන වතු කම්කරු සමීති මුලික වී එම ඉල්ලීම රු 1000/= කර ඇත… එහෙත් මේ වන විට එය පවා නොලැබෙන සෙයකි..
පසු ගිය සමයේ සිදු වූ රුපියලේ බිඳ වැටීම නිසා භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය කරන සමාගම් වලට එහි ලාභය සෘජුව ලැබෙමින් පවතී… තේ අපනයනය කිරීමේදී ලැබෙන එම වාසිය වතුකම්කරුවනට හෝ කිසිම ශ්‍රමිකයෙකුට නොලැබේ …. ඒවා සමාගම් සතු ලාභයකි.. ඇඟලුම් ශ්‍රමිකයින්ටද ඒ ඉරණමමය… වසර කීපයක් කලාපේ සේවය කර ආපසු එන කම්කරුවෙකුට ඉතා සොච්චම් මුදලක් හැර ඉතිරි වූ යමක් ඇත්නම් ඒ මන්දපෝෂිත වූ සිරුරක් පමණි…

ලංකාවේ ශ්‍රම සහ සේවා කොන්දේසි ඉතාම අසීරුය.. එපමණක් නොව ශ්‍රමයේ වටිනාකම් වෙළඳපොල හරහා ප්‍රාග්ධනය ලෙස ඉතාම අසාධාරණ ලෙස සංකේන්ද්‍රණය වේ.. මේ නිසාම වැටුප් ශ්‍රමිකයින්ගේ ජීවන කොන්දේසි අසීරු වී ඇත. වැටුප් වැඩි කිරීම ඉතාම සාධාරණ වන්නේ මේ නිසාය..

වතු වෘත්තීය සමිති මුදලාලිලා පරාජය කරමින් මේ සටන ජය ගැනීමට , වතු කම්කරු වැ‍ටුප් අරගලයට, සියලු ප්‍රගතිශීලි බලවේග වල සහය ලැබිය යුත්තේ ඒ නිසාය.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s