නිදහස් අධ්‍යාපනය ද අධ්‍යාපනයේ නිදහස ද?

Posted: May 15, 2017 in Uncategorized
Tags: , , , ,

z_p11-Universities-02

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මුදලාලි මහත්මා විසින් වෛද්‍ය උපාධී විකිණීමට පවත්වාගෙන යනු ලබන සයිටම් හොර කඩය /කලු කඩය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින හිටපු වාමාංශිකයන් ඇතුළු සයිටම් වාදින් විසින් කියනු ලබන පරිදි එය අධ්‍යාපනයේ නිදහස මූර්තිමත් කරන සංකේතයකි. මේ කට්ටඩියන් තමන්ගේ පිලිකුල් සහගත තර්කය සාධාරණීකරණය සඳහා ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා යැයි සැලකෙන සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගරයන්ද යොදා ගැනීමට නින්දිත වූ උත්සාහයක නිරත වේ. මේ ඊනියා මහත්වරුන් කියන පරිදි කන්නන්ගර ගේ අරමුණ වූයේ අධ්‍යාපනයේ නිදහස මිස නිදහස් අධ්‍යාපනය නොවේය. මෙම මතය සයිටම් වාදි නඩය විසින් සමාජ ගත කිරීමට උත්සාහ කරන පට්ට පල් කෙබරයක් මිස අන් කිසිවක් නොවේ. එය කන්නන්ගර නාමයට කරනු ලබන තුච්ඡ නින්දාවකි.

තමන් විසින් වෙනත් ක්ෂේත්‍ර තුල ලබා ගත් කීර්තිය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මුදලාලිගේ රුපියල් වලට උකස් කර කෑ ගසන කුහක නරුමයන්ට එරෙහිව කන්නන්ගරයන් ම පිළිතුරු දෙන්නේ මෙසේය.

“ගඩොලින් තනා තිබූ රෝමය කිරි ගරුඬින් නිම කළ බව ශ්‍රේෂ්ඨ ඔගස්ටස් අධිරාජ්‍යයා ආඩම්බරයෙන් පැවසුවා.මිල අධිකව තිබූ අධ්‍යාපනයේ මිළ අඩු කළ බවත්, වසා තිබූ පොතක් විදිහට අපිට දිස් වුණු අධ්‍යාපනය විවෘත ලියවිල්ලක් බවට පත් කළ බවත්, ධනවත් අයට උරුමව තිබූ අධ්‍යාපනය දිළින්දන්ගේ උරුමයක් බවට පත් කරපු බවත් සාඩම්බරයෙන් පවසන්නට රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට පුළුවනි නම්, ඒ ආත්ම වර්ණනාව ඔගස්ටස් අධිරාජ්‍යයාගේ ආත්ම වර්ණනාව වඩා කොයිතරම් ශ්‍රෙෂ්ඨද ? ” (හැන්සාඩ් 1944/946 පි‍ටුව)

  • (1944 ජුනි 02 දා නිදහස් අධ්‍යපන පනත පිලිබඳ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභා විවාදයේදී අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ලෙස සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර මහතා කළ කතාව)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s