ෆ්‍රී කලාප

Posted: April 28, 2017 in Uncategorized
Tags: ,

cartoon016gossiplankanews

පහුගිය චන්දේ දී …ඔව් ජනවාරි 8 විප්ලව චන්දේ දී  රනිල් උන්නැහේ කිව්වා නේ රට පුරා ‍ෆ්‍රී වයි ෆයි කලාප ඇති කරනවා කියලා… කිව්වත් වගේ කොලා, රට පුරා කොහොම වෙතත් ඔය රේල්වේ ස්ටේෂන් දෙක තුනක නම් තිබ්බා… මාර ‍ෆ්‍රී කියන්නේ මාසෙටම  2ඹ්භ්  ද කොහෙද දුන්නා…. ඒකත් ලොග් වෙන්න ලේසි නෑ… ඔන්න ලොග් වෙන්න පාස් වර්ඩ් එක හැඳුනුම්පත් අංකේ… ඔන්න ලොග් වෙන්න ගියා කියමු… එතකොට මැසේජ් එකක් එනවා අංකය නැවත ඇතුල් කරන්න කියලා,… නැවත ඇතුල් කරාම මැසේජ් එකක් එනවා ඔබේ උපකරණය මීට පෙර ලියාපදිංචි වී ඇත…. ඉතින් මක්කැයි කොරන්නේ…ඔන්න ඔහොමයි ‍ෆ්‍රී වයි ෆයි කලාප

දැන් ඉතින් ඒකෙන් කමක් නෑ…. හැබැයි ඉතින් ඊ ලඟ චන්දේට ඇවිත් ‍ෆ්‍රී වයි ෆයි කලාප පොරොන්දු  දෙන්න ත්  බැරි නිසා උන්නැහෙලාට යෝජනාවක් කරන්නයි ඇටමැස්සා උන්නැහේ ලේස්ති වෙන්නේ..

මේ දවස් වල ඉන්න හිටින්න බෑ… රස්නේ .. නිදාගන්න ගියාම තුම්මුනින් දාඩිය ගලනවා… කල්පනා කොරලා බැලුවොත් නරකද මේ ඌෂ්ණ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙන්න… ඔය එල් නිනො ද ලා නිනා ද මොකක්ද එකක් නිසා දිගටම රස්නෙත් තියෙයි නෙව.. සෑහෙන කාලය්ක් මාර්කට් කරන්න පුලුවන් ප්‍රශ්නය…

ඒ නිසා නරකද පොරොන්දුවක් දුන්නොත්

” අපි නැවත බලයට ආවොත් රට පුරා ‍ෆ්‍රී ඒ. සී. කලාප ඇති කරනවා ”  කියලා.

බය වෙන්න එපා නිකම් දෙනවා කිව්වොත් නුවර එලියේ උන් පවා චන්දේ දෙයි…(  අනික නුවර එලියෙත් උනුසුම වැඩි වෙලා නෙව)

Comments
  1. ෆ්‍රී චුවින්ගම් දෙන්නේ නැති වෙයිද?

  2. Anonymous says:

    Atayo kakata hapa hapa inna kakka kallak deepan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s