අපේ ප්‍රශ්නය ජනතාවගේ අකීකරු කමද? -Our Problem

Posted: December 21, 2011 in Uncategorized
Tags: ,

ඔබ අපට කියන්නේ අපට ඇති ප්‍රශ්නය  ජනතාවගේ අකීකරු කම බවයි. එහෙත් අපේ ප්‍රශ්නය එය නොවේ.

අපේ  ප්‍රශ්නය නම් ජනතාව ඔවුන්ගේ පාලකයින් කියන දෙයට කීකරු වෙමින් යුදයට ගොස් එම කීකරු කම නිසා මිලියන ගණන් ජනයා මරා දැමීමයි.

අපේ ප්‍රශ්නය නම් ලොව පුරා මිනිසුන් දුප්පත්කම ,කුසගින්න ,අඥානත්වය ,යුද්ධ හා කෘරත්වය ඉදිරියේ කීකරු වීමයි.

අපේ ප්‍රශ්නය නම් ඉතා සුලු සොරකමක් කල වුන්ගෙන් සිර ගෙවල් පිරී යද්දී මහා පරිමාණ සොරුන් රටවල් පාලනය කරත්දී මිනිසුන් කීකරුව සිටීමයි.

-හොවාර්ඩ් සින්-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s