දේශපෙරේමින්ගේ ගඩාපි පෙරේමය

Posted: November 8, 2011 in රංචාගොඩ ළමයා
Tags: , , , , ,

මෙහෙ වර විමලයෝ
මෙහෙ වර වසන්තයෝ
මෙහෙ වර නලියෝ
ගං කබරයෝ ටික  මෙහෙට වරෙව්

ඉඳල්ලා අර ගනිල්ලා
කාපියව්,බීපියව්
බඩ පැලෙන කම්
කාපියව් බීපියව්

දැන් ඉතින් ලියපියව්
ගඩා‍ෆියා ගැන
ලිබියාව ගැන
ලියපියව්, ලියපියව්

මේ රටේ මැට්ටන්ට
අනිත් හැම දෙයක්
අමතක වෙන කම්ම්
ලියපියව්

බැනපියව් බටහිරට
බැනපියව් බෙන්ගාසියන්ට
බැනපියව් යුරෝපෙට
පත්තර පිරෙන්නට බැනපියව්

මැරුව හැටි වැරදි යැයි කියපියව්
කුමන්ත්‍රන ගැන ලියපියව්
දේශපෙරේමේ දොරේ ගලන්නට
ලියපියව්, කියපියව්

පලයව් රූපවාහිනියට
සුවාදීනෙට, දෙරනට
ගුවන් විහිලුවට
ගොහින් බැනපියව්, පතුරු ගහපියව්

ඊලඟට බනින්නට
කෙනෙක් හොයා දෙනකම්
පතුරු ගහපියව්
බැනපියව්

ඒ අතරේ මමයි මගේ සැට් එකයි
දෙඤ්ඤං ජම්බුව
පැට්‍රොල් ඩීසල් වලට
භූමි තෙල් ටිකට

කෙලවන්නම් ගෑස් එකට
බස් ගාස්තුවට
අල ගෙඩියට,සීනි ටිකට
හැම දේටම  කෙලවන්නම්

හැම දේටම කෙලවඤ්ඤා
අය වැයෙනුත් කෙලවඤ්ඤා
මෝඩ හැත්ත බලා ඉඳියි
ගඩා‍ෆිගේ ලබ්බ දිහා

 

Advertisements
Comments
  1. දුකා says:

    පිස්සු බඩු මිල ලාබ වෙලා . . බොරු නෙමේ . .

  2. Lomba says:

    දුකා ලොන්සේකගෙන් ගැලවිලාග බොරු නෙමේ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s