ඔලුව පලවයි ජොනී සොඳවා

Posted: July 11, 2011 in Uncategorized
 
 
 ගුරු සිතම  රිදවා
කුණුහරුප දෙසුවා 
පොලු කෑලි වනවා
ඔලුව පලවයි ජොනී සොඳවා
Advertisements
Comments
 1. […] full post on Gadfly Zone-ඇට මැස්සාගේ අඩවිය Tags: ඔලුව, ජොනී, පලවයි, […]

 2. ආශ්චර්ය දොරේ,.. ආසියාවේ ආශ්චර්ය…හිහ් හිහ් හුහ්!

 3. පොඩි අප්පුහාමි says:

  ගුරු යයි වරදවා
  ගත් නිසා දෑත් බඳවා
  ජ.වි.පෙ. ගුරු බිල්ලා
  පොලු පහර දී මකනු සොල්ලා

  • gadfly says:

   අප්පුහාමි අමන ගුල්ලා
   ජොනී ගේ හොරි කහන කොල්ලා
   මෝඩකම මුළු ලොවට පෙන්වා
   කියන දේ ඔය බලාපල්ලා

 4. Kanishka says:

  ඔකුන්ට ගහලා මදි.රටට වින කරන J.V.P කාරයො

  • gadfly says:

   Kanishka අප්පුහාමි අමන ගුල්ලා
   ජොනී ගේ හොරි කහන කොල්ලා
   මෝඩකම මුළු ලොවට පෙන්වා
   කියන දේ ඔය බලාපල්ලා

 5. දම්රුවන් says:

  ජොනී ගස් බල්ලා
  අට පාස් මැටි මෝලා
  ගුරුන් දැක කෝප වීලා
  ඔවුන් පන්නයි පොලුපහර දීලා

  කණියයි පොඩ් අප්පුහාමියි
  ජවිපෙ එක්ක කෝපයි
  ඒ නිසා දත නියවයි
  ජොනියට රෙදි නැතුව ආවඩයි

  • gadfly says:

   ජවිපෙ එක්ක තරහට

   ගුරු ඔලු පැළුම හරිද?

   ඔය ටික නොතේරෙන

   අප්පුලා සමග කුමකට කරනු වාද

 6. silva54 says:

  පොඩි අප්පු හෙලුවෙන්
  කියයි ගුරු වග දැකු විලසින්
  බොල, නිවට බල්ලා,
  ආසනික් කැවිලද මන්දා

  හොරි කහන ගොල්ලා
  බලාපන් පොඩි අප්පු බල්ලා
  ඌ නිවට බිල්ලා
  වනයි අත පය ඔහේ හොල්ලා

  ජොනීගේ වල්ලා
  අල්ල, උරනා අප්පු බට්ටා
  බොල, නිවට බල්ලා
  ඇත්තෙ නැතුවද හතර විලි ලැජ්ජා ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s