වීදුරුවට ගල් පිරෙන්න -ඒ වට කසුරියා නටන්න

Posted: January 15, 2011 in Uncategorized
 
  
අරලිය මැදුරේ බෙර හඬන තාලයට
කසුරි පැටියා  උඩ පැන නැටුවා
රජ්ජුරුවන් ළඟ දනින් වැටී ඉඳ
සයිබර් හොඳ නැහැ මූ කිව්වා 
  
කිව්වට වස් නැත නිල් නිල් පාටින්
ටයි එක දාගෙන මූ ආවා 
හත්  දවසක් හාමතේම හිටි මූ 
බයිට් පිඟානක් ගිල දැම්මා
 
 වීදුරුවට ගල් පිරෙන්න 
ඒ වට කසුරියා නටන්න 
වැඳ වැටිලා ඌ කියන්නේ
සයිබර් තහනම් කරන්න 

කාණු දිගේ යන පණුවා වගේ නුඹ
ලෙව කාපන් තව ලෙව කාපන්
වෙලා රජුගේ පා නුඹේ දිවෙන් තව
ලෙව කාපන් කසුරියෝ ලෙව කාපන්
 
Advertisements
Comments
  1. […] full post on Gadfly Zone-ඇට මැස්සාගේ අඩවිය Tags: කසුරියා, ගල්, නටන්න, පිරෙන්න, වට, […]

  2. […] nidahas mathadariyek […]

  3. කටුවා says:

    ඕක දවසක් මාධ්‍ය වැඩ මුලුවක් තිබ්බ. මමත් ගියා. ඒක ඉවර වෙලා මු කියනවා දේශපාලකයෝ දැන් ඉන්නේ මාධ්‍ය කාරයොන්ගෙ සාක්කුවේ කියල. ඉස්සර වගේ නෙවෙයි ලු. දැන් ලොකු ලොකු අයත් අපිත් එක්ක සෙට් වෙලා හවසට විස්කි අඩියක් එහෙම ගහන තත්වෙට ඇවිල්ලු.
    අම්මප මේක ඇත්ත සිදුවීමක්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s