2011 මොන විදිහේ අවුරුද්දක් විය යුතුද?

Posted: January 1, 2011 in Uncategorized

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා යැයි කියන්නට ඇත්නම් හොඳය. ඒත් කිව්ව පමණින් අලුත් අවුරුදු සුබ වෙන්නේ නැත. පෙනෙන්නට තිබෙන විදියට නම් ලබන අලුත් අවුරුද්ද කොහොමටත් සුබ නැත.ඒ නිසා හිස්  ප්‍රාර්ථනා කරනු වෙනුවට ඇට මැස්සා දකින්න කැමති මොන විදියේ අලුත් අවුරුද්දක් දැයි ලියන්නට හිතුවේය.

2011 අවුරුද්ද දේශපාලන හිර කරුවන් නැති, බොරු චෝදනා වලට විරුද්ධ දේශපාලන මතධාරීන් හිරේ නොදමන අවුරුද්දක් වෙනවා නම් ඇට මැස්සා කැමතිය.

මේ  අවුරුද්ද විකල්ප අදහස් ලියන මාධ්‍යවේදීන්  අතුරු දැන් නොවෙන , මාධ්‍ය ආයතනවලට ගිනි නොතියන අවුරුද්දක් වීම ඇට මැස්සා දකින සිහිනයක්ය.

අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා පාරට බහින ශිෂ්‍යයන් ගේ ඔලු නොපලන , උන්ව නවක වධ පනත යටතේ හිරේ නොදමන අවුරුද්දක් වෙනවා නම් තවත් හොඳය.

2011 අවුරුද්ද රැඳවුම් කඳවුරු නැති, අනාතයෝ නැති අවුරුද්දක් නම් ඊටත් හොඳය.

 ඒක වැඩි වැටුප් ඉල්ලා අරගල කරන කම්කරුවන්ගේ ඔලුවට බැටන් පොලු පාරවල් නොවදින ,උන්ගේ රස්සා නැති නොකරන අවුරුද්දක් නම් අපූරුය. ඉල්ලන්නත් කලින් ජීවන වියදමට සරිලන විදියට වැටුප් වැඩි කර දෙනවා නම් හොඳටම අපූරුය.

ලැබූ වා වූ  අවුරුද්ද පොල් ගෙඩිය රුපියල් 35 ට ඇති, බිත්තරය රුපියල්  12 ට ගන්න පුළුවන්, හාල් කිලෝව රුපියල් 60 කටවත් තියෙන අවුරුද්දක් වෙනවා නම් හරිම සුන්දරය.

2011 අවුරුද්දත් ළදරු කිරිපිටිවලට බදු ගසා වාහන වල බදු අඩු කරන අවුරුද්දක් නොවෙනවා නම් ඉතා හොඳය.

අවසාන වශයෙන් කිව යුත්තේ මේ අවුරුද්ද පාන් පිටි ත්‍රස්තවාද මැජික්, බෑන් කී මූන් උපවාස මැජික්, , උමග මැජික්, වරාය මැජික්, ජලාශ වාන් දමන මැජික්, කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද මැජික් ඇතුළු මැජික් නැති ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දකින , ඒ දකින දෙය ගැන බය නැතිව කතා කරන්න ,ලියන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් වෙනවා නම් ඉතාමත් ඉස්තරම් බවය.

 මේ විදියේ අවුරුද්දක් ලැබෙන්න කියා ප්‍රාර්ථනා කිරීම දැනට ඇති විදියට නම් පලක් නැත. කවුද දන්නේ…?  

Advertisements
Comments
  1. […] full post on Gadfly Zone-ඇට මැස්සාගේ අඩවිය Tags: 2011, අවුරුද්දක්, මොන, යුතුද, විදිහේ, […]

  2. sinhalamag says:

    බලන්න වෙන්නේ ඊලග පළාත් මැතිවරනෙන් පස්සේ.
    ඔං මං කිව්වා..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s