බෑන් කී මූන්ගෙන් වීරවංශට රහස් ලිපියක්- විකිලීක්ස් ප්‍රසිද්ධ කරයි.

Posted: December 21, 2010 in Uncategorized
 
 
ලංකාණ්ඩුව තමන්ගේ උපදේශක මණ්ඩලය පිලිගැනීමට තීරණය කිරීමත් සමග එක්සත් ජාතින්ගේ සංගමයේ මහ ලේකම් බෑන් කී මූන් මහතා ඇමති  වීරවංශ මහතා වෙත රහසිගත ලිපියක් එවා ඇත.
 
ඉතා රහසිගතව එවා ඇති මේ ලිපිය ඊයේ විකිලීක්ස් වෙබ් අඩවියේ පල වී තිබුණි.  එම වෙබ් අඩවියට අනුව මේ ලිපිය සිංහලෙන්ම  එවීමට මූන් මහතා තීරණය කර තිබෙන අතර එයට හේතුව තමන්ට තවම හොයා ගත නොහැකි වූ බව එම අඩවියේ කතෘ වරු පවසති.
 
එම ලිපිය සම්පූර්ණයෙන් පහත දැක්වේ.
 
ප්‍රිය වීරවංශ මහතා වෙතයි
 
ඇද්ද,හූ,හූ,හූ

ඇද්ද,

හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ,හූ, හූ,හූ,හූ

හොහ්,හොහ්,හූ,
 
මීට
 
ඔබේම
 
බෑන් කී මූන්
Advertisements
Comments
 1. […] full post on Gadfly Zone-ඇට මැස්සාගේ අඩවිය Tags: කරයි, කී, ප්‍රසිද්ධ, බෑන්, මූන්ගෙන්, […]

 2. ano says:

  මරු. අර මුචාගේ ඒවට වැඩිය​ නම් හොදයි.

 3. bimal says:

  kiannadeyak e wedenam elama elamehema thamai englsh walin ho kiyanne .

 4. Wimal says:

  විමල් ගේ ප්‍රතිචාරය; [පිටපත් මහරජු]
  කාටත් නොපෙනෙන සේ මුහුදට දමාතිබූ බෝතලයක තිබී හමුවිය.
  හිතවත් බැන්කි;
  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
  (.) (.)
  *
  ./
  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
  පුළුවන් නම් එවන්න
  මීට විමල්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s