යට ඇඳුම්, බුලත් විට හා සෙරෙප්පු – Early Edition – 2012 මාර්තු 25

Posted: December 13, 2010 in Uncategorized
 
 
කාලෙකට පස්සේ අද උදේ,  මගේ යාලු මිත්‍ර පූස් තඩියා අනාගත පත්තරයක් ගෙනල්ල දාලා. දවස බැලුවාම 2012 මාර්තු 25 දා . ඒ පත්තරේ තිබුණු ප්‍රවෘත්ති වලින් මගේ හිත ඇදිලා ගිය ප්‍රවෘත්තියක්  තමා පහල තියෙන්නේ.
 
  යට ඇඳුම් දඩය ඉහළට
 
     යට ඇඳුම් රහිතව සරම් ඇඳගෙන කොළඹට පැමිණෙන්නන් වෙත පනවා තිබු දඩ මුදල තවත් වැඩි කිරීමට මහා කොළඹ පාලක අධිකාරිය ඊයේ තීරණය කළේය. ඒ අනුව   යට ඇඳුම් රහිතව පැමිණෙන පළමු වතාවේදී රුපියල් 2000 මුදලකුත් ඉන්පසු සෑම වතාවකදීම එම මුදල දෙගුණ කිරීමටත් තීරණය කර ඇත.
 
මේ අතර යට ඇඳුම් නැති පුද්ගලයින් නීතියේ රැහැනට හසු කර ගැනීම සඳහා විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් දියත් කරනු ඇත.  මේ යටතේ කොළඹ නගරයට පිවිසෙන සෑම මාර්ගයකම යට ඇඳුම් පරීක්ෂණ ස්ථාන පිහිටුවනු ඇත.
 
මේ කාර්ය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා පසු ගිය කාලයේ වාහන වල යට බෝම්බ ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කල කන්නාඩි යොදා ගනු ඇත.
 
පසු ගිය වසරේ යට ඇඳුම් දඩ වලින් අධිකාරියට රුපියල් මිලියන 30 කට  වැඩි මුදලක් එකතු කර ගත හැකි වූ බව අධිකාරියේ ප්‍රකාශකයෙක් අප සමග පැවසීය. නව දඩ මුදල් හඳුන්වා දීමත් සමග එම මුදල දෙගුණ වනු ඇතැයි  ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය.
Advertisements
Comments
  1. […] full post on Gadfly Zone-ඇට මැස්සාගේ අඩවිය Tags: 2012, Early, Edition, ඇඳුම්, බුලත්, මාර්තු, යට, […]

  2. කළු පූසා says:

    මේ යන විදියට නම් ඔය වැඩෙත් වෙයි වගේ ඔය වගේ සිද්ධි තිබුන Drama series එකක් ඉස්සර ස්වර්ණවාහිනී පෙන්නුවා මතකයි එකේ නම මොකක්ද ?

  3. කළු පූසා says:

    ස්තුතියි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s