සියලු රාජ්‍ය සේවකයින් වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි

Posted: June 19, 2010 in Uncategorized

2010 ක් වූ ජූනි මස 18 වැනි දින පැවත් වූ කේතුමති රාජ්‍යයේ  නව නිදහස් උත්සවයට සහභාගි වීම සඳහා  රජයේ සේවකයින්ට ලබා දුන්  නිවාඩුව ලබා ගෙන ඊට සහභාගි නොවී ඔවුන්එදින වෙනත් කටයුතු වලට සහභාගී වී ඇති බව දැනගන්නට ලැබී ඇත.මෙම නිවාඩුව අති ගරු උතුමානන් විසින් ලබා දුන්නෙ අදාල සන්දර්ශනය පැමිණ හෝ නිවසේ සිට රූපවාහිනි  මගින් හෝ නරඹනු සඳහා බැවින් එසේ නොකිරීම බරපතල වරදකි.
එම නිසා සියලුම සේවකයින් 2010 ජූනි 21 දින සේවයට වාර්තා කරන විට තමන් එම උත්සවය නැරඹූ බවට ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමසේවකගෙන් සහතිකයක්  ‍රැගෙන ආ යුතුය. තම නිවසේ සිට රූපවාහිනියෙන් උත්සවය නැරඹූ අය , නිවසේ රූපවාහිනියක්  ඇති බවට ගෘහ මූලිකයා ගෙන් ලිපියක් ද ඉදිරිපත් කල යුතුය. එසේ කිරීමට අපොහොසත් වන අයගේ මසක වැ‍ටුප කපාගනු ලැබේ.

එසේම ඔවුන් ඇත්ත වශයෙන් ම උත්සවය නැරඹුවේද යන්න සහතික කර ගැනීම සඳහා  ජූනි මස 22 දින සියලු රජයේ සේවකයින්ට උත්සවය පිලිබඳ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට පිලිතුරු දීමට සිදු වනු ඇති අතර සියලු දෙනා 60% වැඩියෙන් ලකුණු  ලබා ගත යුතුය.

( ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්  පහත දැක්වේ)

1. උත්සවයට සහභාගි වූ අහවල් තුමාගෙ බිරිය ඇඳ සිටි සාරියෙ වර්ණය කුමක්ද?
2. එම උත්සවයට අහවල් තුමා සහභාගි වූයෙ තනිවමද , බිරිය සමගද? තනිවම නම් ඒ මන්ද?
3. අති ගරු පචායුද තුමා අසුන් ගෙන සිටියෙ කුමන පේලියේද? ඔහු සමග සිටියෙ කවුරුන්ද?
4. උත්සවයට පැමිණි  පි. මු පිනාරත්න තුමා පිලිගත්තෙ කවුරුන්  විසින්ද?

Advertisements
Comments
 1. Hasitha says:

  බිපෙසි 🙂

 2. vibuthi says:

  හැබැවටම මෙහෙම එකක් දුන්නොත් නම් මම සුනේ සුන්

 3. dimuthrix says:

  me gon harakta ranaviruwan samaranna nemei one une
  unnta lakunu daagannai one une

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s