වඩිනු මැන

Posted: May 13, 2010 in Uncategorized
 
 
වඩිනු මැන කුමරාණනි
 
වඩිනු මැන උතුමාණනි
 
මේ ඔබේ දේශයයි
 
මේ ඔබේ රාජ්‍යයයි
 
පිය උරුමයෙන්  ඔබට හිමිවන
 
බලනු මැන අසිරිය
 
විඳිනු මැන අසිරිය
 
මේ දේශයේ
 
අප ඇමැත්තෝ වෙමු
 
සුවච කීකරු
 
අති උතුම් මහ මහ රජුගේ හා
 
අති උතුම් පුත් කුමරුවන්ගේ
 
දුන මැනවි අපට අණ
 
ඉටු කරලන්නෙමු සැණකින්
 
අප ඔබේ ගැත්තෝ වෙමු
 
ඔබේ පා ධූලි ලෙව කන
 
අප ඔබෙන් යදින්නේ
 
එකම එක වරයයි
 
රක්වා දුන මැනවි
 
අප ඇමතිකම්
 
පිය රජුට පවසා
 
අපිට කොඳු ඇට නොමැති බව
 
Advertisements
Comments
  1. Hasitha says:

    අමූලික ඇත්ත. කොන්දක් තියෙන ඇමතියෙක් හොයා ගන්න එක නම් හරිම අමාරුයි. මම හිතන්නේ එහෙම අය නැත්ද කොහෙද ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s