රංචාගොඩ ළමයාගේ කවිය -1

Posted: May 9, 2010 in Uncategorized
 
 
නුදුන්නොතින් මුල් පේලිය මැති සබයේ
නොගොහින් ඉන්නවා ඒ මල දානයට
දහතුන් කෝටියේ මන්දිරයට රිංගා
කිව්වා ගණින්නැහැ  අතුරලියෙන් ආපු
 
පචායුද උන්නැහැ කෙරුවා  වගේ
දැම්මත්  සද්දයක් අවදානය ගන්ට
කුක්ක වගේ වඩිනවා  හෙට දියවන්නා
මෙව්වා අහල පණ  පලයන් පෙරේදා
Advertisements
Comments
  1. Thisara says:

    අපි අහල තිබුනේ “ලැජ්ජනැතිකම මහමුදලි කමටත් වඩා ලොකුයි” කියලා.
    ඒත් එදාවේල නිකායට කොහෙන්ද ලැජ්ජාබය?
    අනේ කාලේ වනේ වාසේ.. වැරදුනා, සදහම් සෙවනේ වාසේ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s