අප අමතක කිරීමට උපන්නෙමු

Posted: April 23, 2010 in Uncategorized

නිදහස් මාධ්‍ය වේදියකු වන ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් වී අද  දිනට මාස තුනක් පිරේ. මැතිවරණ උණුසුම නිසා ප්‍රගීත්ගේ අතුරුදහන් වීම  සියලු දෙනාගේ සිත් තුලින් ගිලිහි ගිය ලෙසක් දිස් වේ.අද ඔහු සොයන්නේ ඔහුගේ බිරිඳ හා දරුවන් පමණක්ද?


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s